Hajdú-Bihari Napló 2010-12-06

Hajdú-bihari Napló, 2010. december 6.
írta: Fábián György

Amikor ránk mosolyog egy életérzés

A megyénkbeli retrómester kezdeményezésére ismét gyártják a kacsintós pénztárcát.

Dalnoky Ferenc eredeti végzettsége szerint dí­zelmozdonyszerelő, ám nem erről ismerik a leginkább... Jelentős mozzanata volt éle­tének, hogy Debrecen jelleg­zetes kertségi városrészében, a Homokkertben gyermekeskedett. Itteni élményeiből és az akkoriban megismert tárgy­kultúrából származó emlékeit gyűjtötte össze Homokkerti capriccio című, 2006-ban meg­jelent könyvében, mely egy­szeriben ismertté tette. A kötet kapcsán a filmrendező Tímár Péter is felfigyelt Ferencre, oly­annyira, hogy a mű folytatása a rendező előszavával várja a kö­zeljövőbeli megjelenést. A Ho­mokkerti capriccio képanyaga Ferenc évek óta gyarapodó gyűjteményének darabjairól készült, s a kollekciót egy ideje „élőben” is megtekinthetik az érdeklődők: az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeumban.

Né­hány éve köztéri installációval gazdagította Debrecent: a pécsi Lakattár párjaként létrehozta a Kulcsos kaput a Batthyány ut­cán.

Gyűjtőnk legutóbb azzal tűnt fel, hogy harminc év után feltámasztotta az egykori köz­kedvelt kacsintós pénztárcát, ezúttal Kiszel Tünde arcképé­vel. Ferenc a korabeli mintához teljesen hűen gyártatja az egy­kor oly népszerű bukszát, hazai vállalkozóval. Érdeklődésünk­re az ötlet eredetéről a követ­kezőket osztotta meg velünk: – Nyáron fagyiztunk a család­dal, s a feleségemmel arról be­szélgettünk, mi lehet az oka an­nak, hogy nem mosolyognak az emberek. Talán az anyagi gon­dok, a válság, gondoltam, és eszembe jutott, hogy amikor, hónap végén állva a sorban, azon morfondírozok, vehetek-e nápolyit a gyereknek, jó volna, ha valaki rám kacsintana, hogy igen, csak azért is vegyem meg. Erre a feleségem azt mondta: miért ne legyen újra kacsintós pénztárca? 

Kiszel kacsintós

© Copyright 2023 Dalnoky Ferenc